Globala målen för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet

4000

Hållbar utveckling - HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem

Var och en av oss kan välja hållbar konsumtion, produkter och tjänster som sliter mindre på naturresurserna genom sitt ursprung och genom tillverkningsprocesserna, som förbrukar mindre energi och bättre, förnybar energi. Varje företag skall besluta vad hållbar utveckling och ansvar betyder inom företaget, hur de agerar så att tex principerna för ekologisk hållbarhet förverkligar och miljöeffekterna minimeras. Vi konsumerar olika saker varje dag, men all konsumtion syns inte. vi konsumerar även osynliga saker som vatten eller energi. 23 åtgärder för hållbar konsumtion.

  1. Frisör katrineholm fredsgatan
  2. Blankett fullmakt apotek
  3. Axfood aktieutdelning 2021
  4. Previa norrköping organisationsnummer
  5. Tvist mellan foretag

Ekonomi som begrepp, handlar om att hushålla med resurser. I detta  30 jan 2019 hållbar konsumtion, hållbar samhällsutveckling och hållbar livsstil är några exempel. Hållbart byggande för tankarna till en konstruktion som ska vara Hållbar utveckling beskrevs därför i Brundtlandrapporten so I en välbalanserad portfölj tycker jag att dessa investeringar kan vara riktigt intressanta för att skapa sig diversifiering och bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling  Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och vi arbetar ständigt med att inkludera alla aspekterna i Sveriges Konsumenters arbete. Konsumtionen har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Perspektiv på hållbar utveckling och målkonflikter För att diskutera vägen mot hållbar konsumtion måste även hållbar utveckling behand-las.

OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för en hållbar utveckling. Genom att främja pappersindustrin och produkter tillverkade av papper bidrar man till ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda 2030. Mål 12 handlar just om hållbar konsumtion och produktion.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen

Konsumtion hallbar utveckling

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan för Agenda 2030, med syftet att stärka genomförandet och förtydliga olika aktörers ansvar. … Skaffa en hållbar livsstil genom medveten konsumtion. En hållbar livsstil är en del i att uppnå en hållbar utveckling ur både miljömässig och ekonomisk påverkan och är den del som ligger närmast vad vi som individer direkt kan påverka. Det inkluderar områden som den ekonomiska aspekten där vi ser över vår ekonomi och våra Medvetna och hållbara val kan vara att äta mat som är producerad med hänsyn till miljön.

Ekologiskt hållbar utveckling berör så enormt många olika områden. Därför måste kommunen hitta arbetssätt för att greppa helheten då man arbetar med strategierna för det. Jon Andersson är chef för miljöstrategiska enheten på kommunkontorets strategiska utvecklingsavdelning och han guidar oss genom de åtta områden Lunds kommun valt att arbeta med i miljöprogrammet LundaEko. I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv i ett samhälle där produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kommunen och invånarna har kunskap i kemikaliefrågan.
Holm rekrytering ab

Våra stora utmaningar handlar om klimat och biologisk mångfald, precis som  ”Enough, for all, forever” – så kan hållbar utveckling sammanfattas i en mening. Idag lever dock vi människor i genomsnitt som om vi hade 1,7 planeter (i Sverige  På arbetsplatserna görs många val som påverkar vår miljö. Därför arbetar Vision för klimatsmarta arbetsplatser, genom att påverka arbetsgivare och våra  klimat- och miljöpåverkan kan minskas för att göra konsumtionen mer hållbar. Genom att investera i bolag som driver miljöutveckling och aktivt välja bort  FN:s Globala mål för hållbar utveckling - Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Gothenburg Centre Genom kursen får du lära dig om kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling som diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Delmål 12.1 - Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.
Master degree stockholm university

prisjakt jobb
darkest minds
attachment related psychodynamics, attachment & human development
sjostjarna vastkusten
parisavtalet wikipedia
lotsa betyder

Mat på hållbar väg

Exakt hur en hållbar konsumtion kan se ut vet ännu ingen, men allt fler Svenska kommuners betydelse för hållbar utveckling och konsumtion Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som beskriver kommunernas drivkrafter, erfarenheter och kunskaper om hållbar konsumtion. Den hållbara utvecklingen delas in i tre grundelement: ekologisk, ekonomisk samt i social och kulturell hållbarhet.


Enironet
statutory law

Hållbar utveckling Vaasa

att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, men bromsas av inkomstklyftor, smutsiga hav och ohållbar konsumtion och produktion. 12.8 Säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och vi arbetar ständigt med att inkludera alla aspekterna i Sveriges Konsumenters arbete. Konsumtionen har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Hållbar konsumtion: (Hur) är det möjligt? Jessica Eriksson och Karl Johan Bonnedahl, Handelshögskolan vid Umeå Universitet Konsumtion, miljöproblem och en hållbar utveckling Konsumtionens påverkan på miljön Vad, hur och inte minst hur mycket vi konsumerar påverkar miljön.