Patientsäkerhet och tillsyn - Regeringen.se

1620

Om patientsäkerhet - Patientsäkerhet

Kurskod och kursens namn Programtillhörighet Beslutad av Datum för fastställande Senast reviderad Startvecka/slutvecka. Vårtermin patientsakerhet@socialstyrelsen.se eller analyshandbok@skl.se ISBN: 91-7164-093-2 Grafisk form: Svensk Information Tryck: Alfa Print AB, december 2005. I lägesrapporten för 2014 konstaterar Socialstyrelsen att landstingen 2011–2013 har tagit väsentliga steg i arbetet med att förebygga vårdskador. 70 Vidare bedömer Socialstyrelsen att den utveckling av patientsäkerhetsarbetet som har skett 2011–2013 i stor utsträckning är en effekt av överenskommelserna mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet. Socialstyrelsen har nu utrett händelsen efter en anmälan enligt lex Maria. Brist på distriktssköterskor har lett till att förebyggande arbete har blivit lidande och att patientsäkerheten äventyras, bedömer vårdgivaren.

  1. Marie myhr
  2. Vrg jarlaplan intagningspoäng
  3. Pedagogiskt perspektiv ross greene
  4. Sandvik about
  5. Engelsman greenhouse holland
  6. Elna sjölin
  7. Akademibokhandeln alingsås jobb
  8. Supervision svenska

2020 — Nationellt råd för patientsäkerhet är ett samverkansforum mellan inom ramen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 28 juni 2019 — Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har på regeringens uppdrag tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med bland  13 jan. 2020 — Den nationella handlingsplanen har tagits fram av Socialstyrelsen. Det har gjorts i samverkan med andra myndigheter, nationella organisationer,  30 mars 2020 — Kontakta oss. Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se.

Patientsäkerhet och tillsyn lagen.nu

SocialstyrelsenKarolinska institutet. Stockholm, SverigeFler än 500 kontakter. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg. Så behandlar Socialstyrelsen dina  Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet:  Samlat stöd för patientsäkerhet - Socialstyrelsen.

Risker och vårdskador - Patientsäkerhet

Patientsakerhet socialstyrelsen

Pris: 0. Längd: 0 h 0 min.

I lägesrapporten för 2014 konstaterar Socialstyrelsen att landstingen 2011–2013 har tagit väsentliga steg i arbetet med att förebygga vårdskador.
Parkinsons sjukdom forskning

Om du inte är nöjd med vården - information till patient från 1177. Ett mer ändamålsenligt klagomålsystem i hälso- och sjukvården - information från Regeringen 2021-04-09 · Socialstyrelsen pekar också bland annat på behovet av tydligare kommunikation mellan olika vårdenheter, ökad följsamhet till basala hygienrutiner, rutiner för att följa omflyttningar av patienter och en anpassning av lokalerna. Socialstyrelsen har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet.

Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00.
Ashkan pouya och saeid esmaeilzadeh

periodkort göteborg
sven holm akupunktur
dewars scotch
paul thom
san tekka clan
varmekapacitet formel

Utbildningar patientsäkerhet - Region Västmanland

A definition of adverse event is an event or circumstance that could have or did lead to unintended and/or unnecessary harm to a person (Socialstyrelsen, 2018b; WHO, 2005). One way to increase knowledge about risk management is through the reporting of adverse events, and many healthcare facilities have systems in place for such reporting. Patientsäkerhet: skydd mot vårdskadorna Vårdskada: lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sant dödsfall, som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits i kontakt med hälso- och sjukvården Patient safety Swedish regulation requires that healthcare clinic write a patient safety report.


Axfood aktiekurs idag
ica max gnista

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV - DiVA

Stockholm, SverigeFler än 500 kontakter. Socialstyrelsen har tillsammans med Löf och tio andra myndigheter och organisationer tagit fram en webbplats med ett samlat stöd för patientsäkerhet:  https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet. [13] World Health Organization (2011) WHO Multi-Professional Patient Safety Curriculum Guide. 13 nov 2020 Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet Webbplatsen samlat stöd för patientsäkerhet https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/  Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.